Předprostor smuteční síně

V rámci návrhu měl být řešen pouze osazovací plán v konceptu zpracovaném architektem stavby.  V místě se nacházely stromy, především borovice, myrobalán a smrky. Asanací smrků se pohledově uvolnil travnatý parter. Kombinací dřevin v živém tvarovaném plotě a se zapojením dlouho kvetoucích perovskií vznikl reprezentativní nástup do smuteční síně. Zadní svah byl dodatečně řešen jako okrasný sezónní záhon, který […]