PRŮMYSLOVÝ AREÁL

Holešov 2016

V areálu stavebnin byly řešeny vegetační úpravy s předem daným prostorovým a materiálovým řešením. Zadáním bylo mj. snížit prašnost směrem k ulici Palackého a navrhnout jednoduché řešení realizovatelné svépomocí. Návrh se skládá z liniových a solitérních výsadeb stromů s podrostem živých plotů a vertikálních výsadeb popínavých rostlin. Byly zde využity všechny stávající listnaté stromy, z nich některé byly přesázeny. Doplnily je domácí druhy dřevin. Výsadby jsou minimálně náročné na údržbu. Byly realizovány svépomocí zaměstnanci stavební firmy. Projekt byl navržen v návaznosti na realizaci nové administrativní budovy od atelieru New Work.

STUPEŇ DOKUMENTACE: DPS  INVESTOR: Rapos spol. s r.o.  DATUM PROJEKTU: 2015  REALIZACE: 2016