Jsme zahradně-krajinářské studio, zabývající se všemi aspekty této široce rozkročené profese, od detailu záhonu po veřejný prostor a krajinářské studie. Citlivě přistupujeme k místu, jeho historii a reinterpretujeme jeho kvality v rámci projektu. Kombinujeme funkční aspekty s udržitelností životního prostředí. Architektura, design, příroda i sociologie jsou nejen základními kameny naší profese, ale také naším koníčkem. 

Rády spolupracujeme s odborníky napříč profesemi. Hledáme spolu co nejlepší řešení pro dané místo a zadání. Baví nás práce na naučných stezkách a školních zahradách, kde se můžeme zaměřit na hravost a popustit uzdu fantazii. V soukromých zahradách vedeme dialog s majiteli tak, aby byla naplněna jejich představa a cítili se ve vlastní zahradě co nejlépe. Ve veřejném prostoru se zabýváme tvorbou atraktivního prostředí pro každodenní setkávání a společenský život lidí. 

Naší alma mater je Mendelova univerzita v Brně a Zahradnická fakulta v Lednici. Sbíraly jsme zkušenosti v zahraničí (Slovinsku, Maďarsku, Německu a Francii), pracovaly v zavedených ateliérech, až nás cesty a shodný pohled na profesi přivedly ke společné práci ve Studiu Verde. 

Těšíme se na spolupráci s vámi, ať už na návrhu veřejného prostranství, výsadby v krajině, koncepce zeleně, zahrady či předzahrádky.