Koncepční strategická studie urbanistického prostoru

Ostrava - Poruba 2017, 2018

Hlavním cílem studie bylo nastavení realizovatelné koncepce. Bylo nezbytné vyřešit neustálé problémy týkající se organizace území ve vazbě na změnu životního stylu obyvatel v památkové zóně městského obvodu. Hlavním úkolem bylo území důkladně zanalyzovat a definovat v něm jeho struktury, bariéry a limity. Návrh navyšuje kapacitu parkovacích míst, respektuje potřeby chodců a vytváří příjemný a dobře fungující veřejný prostor pro trávení pobytových aktivit místních obyvatel s důrazem na architekturu a zkvalitnění zeleně.

STUPEŇ DOKUMENTACE: ÚS  INVESTOR: statutární město Ostrava  ROZLOHA: I. městský obvod Poruba  GENERÁLNÍ PROJEKTANT:  Projektstudio EUCZ  DOPRAVNÍ ČÁST: Ing. Tomáš Ščupák, Ing. Lenka Ščupáková, DATUM PROJEKTU: 2017-2018