Revitalizace nábřeží řeky Moravy

Klíčem k propojení řeky a města je co nejkratší provázání významných veřejných prostorů a nábřeží. Vytvořením nové městské osy v podobě pěší zóny U Brány a lávky přes Moravu vzniká nová urbanistická hodnota skýtající bezpočet možností využití. Budoucí výstavba obchvatu následně nabízí možnost zklidnění ulice Velehradské a odstranění poslední a největší bariéry mezi městem a řekou. Mezi […]