Zahrada s koupacím biotopem

Stavba rodinného domu se zahradou s sebou nese velká očekávání. Majitelé si přáli koupací jezírko, terasu, pergolu, sprchu, posezení u ohniště, zahrádku, kde mohou pěstovat zeleninu, a místo pro velkou třešeň. Prostorové řešení a zapracování všech požadavků majitelů, s doplněním kvetoucích záhonů a pohledovým odcloněním parkovacího stání pomocí jednoduché treláže, ukazuje na důležitost komunikace a zapojení […]

Zahrada u novostavby

V zahradě jsou na přání klienta využity červenolisté kultivary rostlin, k nimž je barevně doladěna celá kompozice. Úkolem bylo vyřešení terénních rozdílů mezi terasou a zahradou (1,9 m, na délce 11,5 m), vytvoření pobytové plochy, užitkových záhonů, odclonění od sousedů a umístění rostlin kvetoucích průběžně po celé vegetační období. STUPEŇ DOKUMENTACE: DPS  ROZLOHA: 365 m2  DATUM PROJEKTU: […]