Zahrada u novostavby

V zahradě jsou na přání klienta využity červenolisté kultivary rostlin, k nimž je barevně doladěna celá kompozice. Úkolem bylo vyřešení terénních rozdílů mezi terasou a zahradou (1,9 m, na délce 11,5 m), vytvoření pobytové plochy, užitkových záhonů, odclonění od sousedů a umístění rostlin kvetoucích průběžně po celé vegetační období. STUPEŇ DOKUMENTACE: DPS  ROZLOHA: 365 m2  DATUM PROJEKTU: […]