Veřejná prostranství města Tábora

Územní studie veřejných prostranství byla vypracována jako základní materiál pro veřejná prostranství města Tábora. Řeší především prostorové uspořádání a funkční členění veřejných prostranství, koncepční údržbu zeleně, standard povrchů a mobiliáře, sjednocení pravidel pro umisťování prvků ve veřejném prostoru a provázanost s územním plánem města. STUPEŇ DOKUMENTACE: ÚS  INVESTOR: město Tábor  GENERÁLNÍ PROJEKTANT: Atelier T-plan, s.r.o.  […]