Větrolamy a biokoridory

Kostice 2022, 2023

V rámci komplexních pozemkových úprav v katastru Kostic byly navrženy Plány společných zařízení, jejichž součástí jsou prvky Územního systému ekologické stability i opatření proti větrné erozi. Obec Kostice aktivně přistoupila k jejich realizaci a během několika let se podařilo vyprojektovat i zrealizovat mnohé biokoridory i větrolamy. Získali jsme na jejich realizaci dotace z Nadace Partnerství, Norských fondů, SFŽP nebo od soukromých firem. Část realizovaných výsadeb byla vysázena v rámci teambuildingů či komunitně, část byla vysoutěžena firmami. 

DATUM PROJEKTU: 2021, 2022   REALIZACE: 2022, 2023  
REALIZOVAL: obec Kostice, KAVYL spol. s r. o., Florstyl spol. s r. o.  
SPOLUAUTOR PROJEKTU:  Ing. Filip Šálek