Zahrada na terasách

Kyjov 2018

Návrh řeší předprostor domu a terasovitou zahradu za domem, s převýšením 11,5m.  Úkolem bylo navrhnout terén s obytnými plochami, které se dají využívat k různým účelům a příležitostem. Celá zahrada má, dle přání klienta, charakter babiččiny zahrádky. Navržené kvetoucí keře a stromy jsou ovocné, luční porosty obsahují léčivé byliny, kamenné a dřevěné stavební prvky dodávají místu nádech starobylosti i romantiky. Zahrada je doplněna ohništěm a herními prvky pro děti. Pítko a budky pro ptáky, spolu s broukovištěm, zvou k pobytu v zahradě zvířecí obyvatele.

STUPEŇ DOKUMENTACE: DPS  INVESTOR: soukromá osoba  ROZLOHA: 1734 m2  DATUM PROJEKTU: 2017  REALIZACE: 2018  REALIZOVAL: Pavel Běťák – zahradní tvorba