ZAHRADA S PIVOŇKAMI

Zahrada byla realizovaná na velmi suché a kamenité půdě. Bylo třeba v ní vyřešit umístění či zakomponování několika objektů a ploch a přizpůsobit se jejich charakteru i charakteru samotného domu. Návrh řeší předprostor domu a zahradu za ním. Realizace probíhala postupně svépomocí.

STUPEŇ DOKUMENTACE: DPS  INVESTOR: soukromá osoba ROZLOHA: 880 m2  DATUM PROJEKTU: 2017  REALIZACE: 2018