Analýza a studie veřejného prostoru obce

Kostice 2023

Cílem studie byla lokalizace a tvorba náměstí, které obec Kostice nyní postrádá, ačkoliv se slovo náměstí do názvů jedné z ulic v centru promítá. Z podrobných analýz vyplynulo jak vytvoření nového náměstí, tak další úpravy prostoru vedoucí k jejímu zobytnění. V návrhu je řešena potřeba šetrného nakládání s dešťovou vodou, ozelenění ulic a usměrnění parkování. Některá místa jsou řešena ve variantách a ukazují možnosti, kam se může veřejný prostor obce ubírat.

STUPEŇ DOKUMENTACE: územní studie  INVESTOR: obec Kostice projektováno ve spolupráci s ateliérem New Work