Úprava okolí smuteční síně

Kostice 2022

Projekt obnovy zeleně bezprostředně navázal na rekonstrukci smuteční síně, jejího okolí a parkoviště u hřbitova v Kosticích. V rámci projektu se podařilo několik parkovacích míst přeměnit v ostrůvky a tak celkový počet stromů navýšit. Výsadby trvalkových a keřových záhonů jsou pojaty minimalisticky a opakuje se zde ve větších plochách několik druhů rostlin. Před smuteční síní jsou ve větší míře použity traviny, které podtrhují modernizovaný vzhled smuteční síně. Nízko sečené trávníkové plochy nechávají budově vyniknout, zatímco za ní se mění v květnatou louku pro opylovače.

STUPEŇ DOKUMENTACE: DPS  INVESTOR: obec Kostice ROZLOHA: 1500 m2 DATUM PROJEKTU: 2021 REALIZACE: 2022  REALIZOVAL: Kavyl spol. s r.o.