NAUČNÁ STEZKA – KRÁSY LUŽNÍHO LESA

V rámci přeshraniční spolupráce s obcí Mníchova Lehota a projektu „Na kole k přírodním a kulturním památkám“ byla realizována naučná stezka. Ta má deset zastavení a vede návštěvníka z centra obce k lužnímu lesu podél rybníka a cenných polních mokřadů. Naučné tabule s informacemi o přírodních krásách lokality jsou doplněny prvky k posezení a ke […]