NAUČNÁ STEZKA – KRÁSY LUŽNÍHO LESA

Kostice 2021

V rámci přeshraniční spolupráce s obcí Mníchova Lehota a projektu „Na kole k přírodním a kulturním památkám“ byla realizována naučná stezka. Ta má deset zastavení a vede návštěvníka z centra obce k lužnímu lesu podél rybníka a cenných polních mokřadů. Naučné tabule s informacemi o přírodních krásách lokality jsou doplněny prvky k posezení a ke hře.

STUPEŇ DOKUMENTACE: DPS  INVESTOR: obec Kostice  ROZLOHA: 10 zastavení  DATUM PROJEKTU: 2021  GRAFIKA NAUČNÝCH TABULÍ: Jan Miklín  REALIZACE: 2021/2022  REALIZOVAL: Kavyl spol. s r.o.