Studie veřejných prostranství města

Březová nad Svitavou 2014

Návrhu předcházela spolupráce s veřejností formou ankety a workshopu. Cílem bylo přetvoření stávajícího náměstí, využívaného především k parkování aut mezi nevyužívanými zastíněnými plochami zeleně s nefunkčními trávníky a mobiliářem. Bylo navrženo reprezentativní náměstí s centrální dlážděnou plochou, vizuálně se zahušťující do středu, kam navádí návštěvníky. Má sloužit k setkávání, odpočinku i pořádání trhů či kulturních akcí. Součástí návrhu je nový památník obětem obou světových válek (autorka MgA. Lenka Janušková). Náměstí je lemováno zelení, která odděluje místo pro setkávání od frekventované motorové dopravy na hlavním tahu městem. Návrh počítá se zachováním stávajících dřevin. Vstupní prostor do ZŠ doplnily záhonové výsadby, odpočinkový mobiliář a dva vodní prvky, ukazující na důležitost vody pro město Březová nad Svitavou. Součástí návrhu je propojení náměstí s kostelem sv. Bartoloměje, kde bylo navrženo důstojné místo k rozjímání. Řešeno bylo také parkování, usměrnění provozu ve vybraných místech i napojení na budoucí autobusové nádraží.

STUPEŇ DOKUMENTACE: architektonická studie  INVESTOR: město Březová Nad Svitavou  SPOLUAUTOŘI PROJEKTU: MgA. Ondřej Elfmark, MgA. Lenka Janušková  realizováno pod záštitou VŠUP v Praze