PŘÍRODNÍ ZAHRADA ZŠ JANA NOHÁČE

Břeclav 2022

Z dotačního programu NPŽP Přírodní zahrady byla zafinancována úprava zahrady Základní školy Jana Noháče ve Staré Břeclavi. Zahrada byla doplněna o prvky, které umožňují výuku venku na čerstvém vzduchu: o dřevěnou terasu s lavicemi a tabulemi, o zastínění pískoviště, bedny na přírodniny, vyvýšený záhon na bylinky a další prvky. Odclonění sousední zahrady je řešeno pomocí velkoformátových naučných tabulí s autorskou grafikou na téma Nad a pod zemí. Zahrada byla doplněna o výsadby stromů, keřů i trvalek a o nádrže na dešťovou vodu. Učitelé a žáci zahradu aktivně využívají a konají se zde i komunitní akce. 

STUPEŇ DOKUMENTACE: DPS  DATUM PROJEKTU: 2021  REALIZACE: 2022 GRAFIKA NAUČNÝCH TABULÍ: Václav Šebesta