Posezení u domova seniorů

Břeclav

Domov seniorů pečuje ve velkém procentu o klienty se zhoršenou funkcí pohybu. Vytvoření prostorné plochy, kde by senioři mohli trávit společně čas venku, bylo hlavní linkou zadání. V místě, určeném k vytvoření zpevněné plochy, stála dřevěná pergola v trávníku, která byla přístupná především zaměstnancům domova. Doplněním o další pergolu, s respektováním tvarosloví a materiálového řešení již existujícího objektu, a přidáním rastru stromů v dlažbě došlo k vytvoření místa s dostatečnou kapacitou a stínem. Limitem byl požadavek, aby šlo projekt realizovat jen na ohlášení bez stavebního řízení. Tím byla stanovena velikost pergoly i plocha zadláždění. Byla tedy navržena kombinace stínění korunami stromů a mobilní stínící plachtou. Nerovnost terénu byla vyřešena vysokým záhonem. Nad nefunkční studnou byl navržen vysoký stůl. Dřevěné prvky ve stejném barevném řešení dávají prostoru jednotu. Kombinace dlažeb a skladů pak pocitově snižují rozsah zadláždění. Prostor je funkční a bezbariérový, navržen s respektem k stávajícím objektům.