Soutěžní segmenty pro Lipovou ratolest

Ostrava-Poruba 2012

Parčík za Medicentrem je frekventovanou zelenou křižovatkou, která většinu dne funguje jako průchozí místo pro žáky nedaleké školy a ostatní návštěvníky parku. Blízkost nemocnice a nevyužitý potenciál místa vedl k nápadu vytvořit zajímavý prvek, který by poskytl posezení pro návštěvníky Medicentra a zároveň identifikoval prostor v rámci ostatních parčíků městské části Poruba. Tato myšlenka znovu ožila s nápadem zapojit do realizace studenty v rámci soutěže Lipová ratolest. Vzniklo tedy dvanáct identických ploch, které jsou vzájemně propojeny do tří pobytových míst. Součástí každého návrhu byl vyvýšený záhon z dubových hranolů, kamenná dlažba, travnatá plocha, výsadba trvalek a jednoho alejového stromu.