Park Roosveltova

Brno 2018

Místodržitelský palác se stává určujícím prvkem definujícím nové prostory parku Rooseveltova. Zpevněné plochy jsou zrcadlem symetrické barokní fasády a spolu s jasně definovanými pěšími trasami tvoří protiklad nepravidelně rozmístěným stromům. (M.A. Svatopluk Sládeček)

Prostor parku chápeme jako venkovní galerii, která se odehrává také ve skladbě současných exotických dřevin. S exoty je počítáno i při nových výsadbách. Stávající stromy budou v parku ve velké míře zachovány, tak aby vytvořily prostorovou kostru novému návrhu. Park bude pročištěn, především na ose vstupu z historického centra a kolem sochy J. Mahena. V průběhu ulice Rooseveltova bude doplněna stávající lipová alej, která zde park odděluje od motorové dopravy. V parku vznikne dětské hřiště s umělecky ztvárněnými herními prvky i plocha pro venkovní galerii. Bude zde doplněn odpočinkový mobiliář, osvětlení a vodní prvek v průhledu z centra

STUPEŇ DOKUMENTACE: architektonická soutěž  INVESTOR:  město Brno  HLAVNÍ AUTOR PROJEKTU: ateliér New Work