PŘÍRODNÍ ZAHRADA ZŠ JANA NOHÁČE

Z dotačního programu NPŽP Přírodní zahrady byla zafinancována úprava zahrady Základní školy Jana Noháče ve Staré Břeclavi. Zahrada byla doplněna o prvky, které umožňují výuku venku na čerstvém vzduchu: o dřevěnou terasu s lavicemi a tabulemi, o zastínění pískoviště, bedny na přírodniny, vyvýšený záhon na bylinky a další prvky. Odclonění sousední zahrady je řešeno pomocí velkoformátových […]

ZFP / moderní budova s moderním předprostorem

Netradiční fasáda v odvážné černé barvě vyžadovala odvážné a moderní řešení úpravy předprostoru. Rozložení záhonů reagovalo na původní návrh architekta budovy a doplňovalo jej o provozní limity dané především blízkostí rušné křižovatky s přechodem pro chodce a přítomností sloupů, které štěpí daný prostor. Zapojení okrasných travin a trvalek s úzkým listem podtrhuje moderní řešení místa. Rašící traviny postupně […]