Posezení u domova seniorů

Domov seniorů pečuje ve velkém procentu o klienty se zhoršenou funkcí pohybu. Vytvoření prostorné plochy, kde by senioři mohli trávit společně čas venku, bylo hlavní linkou zadání. V místě, určeném k vytvoření zpevněné plochy, stála dřevěná pergola v trávníku, která byla přístupná především zaměstnancům domova. Doplněním o další pergolu, s respektováním tvarosloví a materiálového řešení již existujícího objektu, a […]