Koncepční strategická studie urbanistického prostoru

Hlavním cílem studie bylo nastavení realizovatelné koncepce. Bylo nezbytné vyřešit neustálé problémy týkající se organizace území ve vazbě na změnu životního stylu obyvatel v památkové zóně městského obvodu. Hlavním úkolem bylo území důkladně zanalyzovat a definovat v něm jeho struktury, bariéry a limity. Návrh navyšuje kapacitu parkovacích míst, respektuje potřeby chodců a vytváří příjemný a dobře fungující […]