Studie veřejných prostranství města

Návrhu předcházela spolupráce s veřejností formou ankety a workshopu. Cílem bylo přetvoření stávajícího náměstí, využívaného především k parkování aut mezi nevyužívanými zastíněnými plochami zeleně s nefunkčními trávníky a mobiliářem. Bylo navrženo reprezentativní náměstí s centrální dlážděnou plochou, vizuálně se zahušťující do středu, kam navádí návštěvníky. Má sloužit k setkávání, odpočinku i pořádání trhů či kulturních akcí. Součástí návrhu je […]