Park Roosveltova

Místodržitelský palác se stává určujícím prvkem definujícím nové prostory parku Rooseveltova. Zpevněné plochy jsou zrcadlem symetrické barokní fasády a spolu s jasně definovanými pěšími trasami tvoří protiklad nepravidelně rozmístěným stromům. (M.A. Svatopluk Sládeček) Prostor parku chápeme jako venkovní galerii, která se odehrává také ve skladbě současných exotických dřevin. S exoty je počítáno i při nových výsadbách. Stávající stromy budou v […]