PRŮMYSLOVÝ AREÁL

V areálu stavebnin byly řešeny vegetační úpravy s předem daným prostorovým a materiálovým řešením. Zadáním bylo mj. snížit prašnost směrem k ulici Palackého a navrhnout jednoduché řešení realizovatelné svépomocí. Návrh se skládá z liniových a solitérních výsadeb stromů s podrostem živých plotů a vertikálních výsadeb popínavých rostlin. Byly zde využity všechny stávající listnaté stromy, z nich některé […]