Větrolamy a biokoridory

V rámci komplexních pozemkových úprav v katastru Kostic byly navrženy Plány společných zařízení, jejichž součástí jsou prvky Územního systému ekologické stability i opatření proti větrné erozi. Obec Kostice aktivně přistoupila k jejich realizaci a během několika let se podařilo vyprojektovat i zrealizovat mnohé biokoridory i větrolamy. Získali jsme na jejich realizaci dotace z Nadace Partnerství, Norských fondů, SFŽP nebo […]