NAUČNÁ STEZKA – KRÁSY LUŽNÍHO LESA

V rámci přeshraniční spolupráce s obcí Mníchova Lehota a projektu „Na kole k přírodním a kulturním památkám“ byla realizována naučná stezka. Ta má deset zastavení a vede návštěvníka z centra obce k lužnímu lesu podél rybníka a cenných polních mokřadů. Naučné tabule s informacemi o přírodních krásách lokality jsou doplněny prvky k posezení a ke […]

Větrolamy a biokoridory

V rámci komplexních pozemkových úprav v katastru Kostic byly navrženy Plány společných zařízení, jejichž součástí jsou prvky Územního systému ekologické stability i opatření proti větrné erozi. Obec Kostice aktivně přistoupila k jejich realizaci a během několika let se podařilo vyprojektovat i zrealizovat mnohé biokoridory i větrolamy. Získali jsme na jejich realizaci dotace z Nadace Partnerství, Norských fondů, SFŽP nebo […]