Zahrada s koupacím biotopem

Stavba rodinného domu se zahradou s sebou nese velká očekávání. Majitelé si přáli koupací jezírko, terasu, pergolu, sprchu, posezení u ohniště, zahrádku, kde mohou pěstovat zeleninu, a místo pro velkou třešeň. Prostorové řešení a zapracování všech požadavků majitelů, s doplněním kvetoucích záhonů a pohledovým odcloněním parkovacího stání pomocí jednoduché treláže, ukazuje na důležitost komunikace a zapojení […]

Zahrada u novostavby

V zahradě jsou na přání klienta využity červenolisté kultivary rostlin, k nimž je barevně doladěna celá kompozice. Úkolem bylo vyřešení terénních rozdílů mezi terasou a zahradou (1,9 m, na délce 11,5 m), vytvoření pobytové plochy, užitkových záhonů, odclonění od sousedů a umístění rostlin kvetoucích průběžně po celé vegetační období. STUPEŇ DOKUMENTACE: DPS  ROZLOHA: 365 m2  DATUM PROJEKTU: […]

ZAHRADA S PIVOŇKAMI

Zahrada byla realizovaná na velmi suché a kamenité půdě. Bylo třeba v ní vyřešit umístění či zakomponování několika objektů a ploch a přizpůsobit se jejich charakteru i charakteru samotného domu. Návrh řeší předprostor domu a zahradu za ním. Realizace probíhala postupně svépomocí. STUPEŇ DOKUMENTACE: DPS  INVESTOR: soukromá osoba ROZLOHA: 880 m2  DATUM PROJEKTU: 2017  REALIZACE: 2018 

ZAHRADA POD PÁLAVOU

Zahrada u řadového domku v obci Pavlov byla navržena primárně pro prázdninové užívání a pronájem známým. Záhony jsou okrasné, pestré, kvetoucí po celou vegetační sezónu. Ztratí se v nich i případný plevel. Intimita zahrady bude zajištěna popínavkami. Korunami stromů budou odcloněny nežádoucí pohledy a orámovány výhledy na Pálavské kopce. Zahrada je doplněna o ovocné keře […]

Zahrada na terasách

Návrh řeší předprostor domu a terasovitou zahradu za domem, s převýšením 11,5m.  Úkolem bylo navrhnout terén s obytnými plochami, které se dají využívat k různým účelům a příležitostem. Celá zahrada má, dle přání klienta, charakter babiččiny zahrádky. Navržené kvetoucí keře a stromy jsou ovocné, luční porosty obsahují léčivé byliny, kamenné a dřevěné stavební prvky dodávají místu nádech starobylosti […]