Revitalizace Štěpánčina Parku

Prachatice 2017

Parky 19. století byly plné exotických rostlin, ty jsou pilíři také našeho návrhu. Vytváříme soudobé arboretum vyvíjející a proměňující se v čase.  Park je protkán sítí promenádních cest, doplněných osvětlením a mobiliářem. Retenci dešťové vody řešíme celoplošně, systémem na sebe navazujících prvků.

STUPEŇ DOKUMENTACE: architektonická soutěž  INVESTOR: město Prachatice  SPOLUAUTOR PROJEKTU: Ing. Andrea Junková