Park Roosveltova

Místodržitelský palác se stává určujícím prvkem definujícím nové prostory parku Rooseveltova. Zpevněné plochy jsou zrcadlem symetrické barokní fasády a spolu s jasně definovanými pěšími trasami tvoří protiklad nepravidelně rozmístěným stromům. (M.A. Svatopluk Sládeček) Prostor parku chápeme jako venkovní galerii, která se odehrává také ve skladbě současných exotických dřevin. S exoty je počítáno i při nových výsadbách. Stávající stromy budou v […]

Revitalizace Štěpánčina Parku

Parky 19. století byly plné exotických rostlin, ty jsou pilíři také našeho návrhu. Vytváříme soudobé arboretum vyvíjející a proměňující se v čase.  Park je protkán sítí promenádních cest, doplněných osvětlením a mobiliářem. Retenci dešťové vody řešíme celoplošně, systémem na sebe navazujících prvků. STUPEŇ DOKUMENTACE: architektonická soutěž  INVESTOR: město Prachatice  SPOLUAUTOR PROJEKTU: Ing. Andrea Junková