Analýza a studie veřejného prostoru obce

Cílem studie byla lokalizace a tvorba náměstí, které obec Kostice nyní postrádá, ačkoliv se slovo náměstí do názvů jedné z ulic v centru promítá. Z podrobných analýz vyplynulo jak vytvoření nového náměstí, tak další úpravy prostoru vedoucí k jejímu zobytnění. V návrhu je řešena potřeba šetrného nakládání s dešťovou vodou, ozelenění ulic a usměrnění parkování. Některá místa jsou řešena ve […]

Koncepční strategická studie urbanistického prostoru

Hlavním cílem studie bylo nastavení realizovatelné koncepce. Bylo nezbytné vyřešit neustálé problémy týkající se organizace území ve vazbě na změnu životního stylu obyvatel v památkové zóně městského obvodu. Hlavním úkolem bylo území důkladně zanalyzovat a definovat v něm jeho struktury, bariéry a limity. Návrh navyšuje kapacitu parkovacích míst, respektuje potřeby chodců a vytváří příjemný a dobře fungující […]

Veřejná prostranství města Tábora

Územní studie veřejných prostranství byla vypracována jako základní materiál pro veřejná prostranství města Tábora. Řeší především prostorové uspořádání a funkční členění veřejných prostranství, koncepční údržbu zeleně, standard povrchů a mobiliáře, sjednocení pravidel pro umisťování prvků ve veřejném prostoru a provázanost s územním plánem města. STUPEŇ DOKUMENTACE: ÚS  INVESTOR: město Tábor  GENERÁLNÍ PROJEKTANT: Atelier T-plan, s.r.o.  […]