Analýza a studie veřejného prostoru obce

Cílem studie byla lokalizace a tvorba náměstí, které obec Kostice nyní postrádá, ačkoliv se slovo náměstí do názvů jedné z ulic v centru promítá. Z podrobných analýz vyplynulo jak vytvoření nového náměstí, tak další úpravy prostoru vedoucí k jejímu zobytnění. V návrhu je řešena potřeba šetrného nakládání s dešťovou vodou, ozelenění ulic a usměrnění parkování. Některá místa jsou řešena ve […]

Park Roosveltova

Místodržitelský palác se stává určujícím prvkem definujícím nové prostory parku Rooseveltova. Zpevněné plochy jsou zrcadlem symetrické barokní fasády a spolu s jasně definovanými pěšími trasami tvoří protiklad nepravidelně rozmístěným stromům. (M.A. Svatopluk Sládeček) Prostor parku chápeme jako venkovní galerii, která se odehrává také ve skladbě současných exotických dřevin. S exoty je počítáno i při nových výsadbách. Stávající stromy budou v […]