Studie veřejných prostranství města

Návrhu předcházela spolupráce s veřejností formou ankety a workshopu. Cílem bylo přetvoření stávajícího náměstí, využívaného především k parkování aut mezi nevyužívanými zastíněnými plochami zeleně s nefunkčními trávníky a mobiliářem. Bylo navrženo reprezentativní náměstí s centrální dlážděnou plochou, vizuálně se zahušťující do středu, kam navádí návštěvníky. Má sloužit k setkávání, odpočinku i pořádání trhů či kulturních akcí. Součástí návrhu je […]

Soutěžní segmenty pro Lipovou ratolest

Parčík za Medicentrem je frekventovanou zelenou křižovatkou, která většinu dne funguje jako průchozí místo pro žáky nedaleké školy a ostatní návštěvníky parku. Blízkost nemocnice a nevyužitý potenciál místa vedl k nápadu vytvořit zajímavý prvek, který by poskytl posezení pro návštěvníky Medicentra a zároveň identifikoval prostor v rámci ostatních parčíků městské části Poruba. Tato myšlenka znovu ožila s nápadem […]

PŘÍRODNÍ ZAHRADA ZŠ JANA NOHÁČE

Z dotačního programu NPŽP Přírodní zahrady byla zafinancována úprava zahrady Základní školy Jana Noháče ve Staré Břeclavi. Zahrada byla doplněna o prvky, které umožňují výuku venku na čerstvém vzduchu: o dřevěnou terasu s lavicemi a tabulemi, o zastínění pískoviště, bedny na přírodniny, vyvýšený záhon na bylinky a další prvky. Odclonění sousední zahrady je řešeno pomocí velkoformátových […]